Cea de-a V-a ediție a simpozionului “Noile modificări legislative în domeniul achizițiilor publice”,  care a avut loc în data de 7 octombrie 2019, la Râmnicu Vâlcea, a reunit profesioniști din domeniul achizițiilor publice, operatori economici, medici, juriști și manageri de spitale.

Tema generala a evenimentului a fost “Modificări legislative în domeniul achizițiilor publice”, iar în cadrul discuțiilor a fost abordată o gamă largă de subiecte, ca: noutățile în materie deachiziții publice, aduse de Ordinul nr. 1017 din 20/02/2019, privitoare la aprobarea structurii, conținutului și modului de utilizare a documentației standard de atribuire a contractului de achiziție publică de produse, precum și a modalității de completare a anunțului de participare/de participare simplificat; indentificarea și contractarea riscurilor în procesul de achiziție și ulterior atribuirii contractului/acordului cadru; cumularea produselor care sunt considerate similar; lotizarea acordului cadru/contractului de achiziție publică; valoarea estimată–modalitatea de determinare și justificări; evaluarea elementelor de preț ce diferă cu mult de cele ale pieței; alegerea criteriilor de atribuire: costul cel mai scăzut, cel mai bun raport “calitate-preț” și cel mai bun raport “calitate-cost”, situații ce determină obligativitatea aplicării criteriilor de atribuire: costul cel mai scăzut, cel mai bun raport calitate-preț și cel mai bun raport calitate/cost; asigurarea trasabilității deciziilor comisiei de evaluare; transparența procesului de achiziții publice; achiziția directă raportată la noile praguri valorice; procedura simplicată/licitația deschisă, inițiată prin publicarea în noul SEAP (SICAP); modalitatea de evaluare a ofertelor și atribuirea contractului cadru de achiziție publică; contractele subsecvente.

Simpozionul a fost susținut de doi lectori cu o vastă experiență în domeniul achizițiilor publice: Petronela Dionise – expert achiziții publice cu o experiență de șapte ani ca operator economic, de 10 ani în cadrul ANRMAP (Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice) și ANAP (Agenția Națională pentru Achiziții Publice) și formator în domeniul achizițiilor din anul 2006 și până în prezent – care a clarificat multe dintre diferitele spețe întâlnite de auditoriu în activitatea zilnică, și
Gabriela Iliescu –  avocat expert în achiziții publice, cu multă practică în domeniul achizițiilor publice atât din partea autorităților contractante, cât și de cea a operatorilor economici – care s-a axat pe prevederile relevante ale normelor metodologice în discuție și a răspuns punctual la întrebările participanților de la simpozion.

Seria simpozioanelor “Noile modificări legislative în domeniul achizițiilor publice” a început în anul 2018, vizând orașele București, Iași, Cluj Napoca și Timișoara, și va continua și în 2020, propunându-și ca target orase ca Baia Mare, Constanța, Brașov și Sibiu.

No Comment

Comments are closed.